ડિહાઇડ્રેટેડ ફળ ડાઇસ

  • Dehydrated Fruit Dice

    ડિહાઇડ્રેટેડ ફળ ડાઇસ

    હેરિટેજ ફળો ડાઇસ, પ્રીમિયમ સૂકા ફળોમાંથી કાપવામાં આવ્યા હતા. મિશ્ર બદામ, હર્બલ ટી, મિશ્રિત સીરીયલ ફ્લેક્સ, આઈસ્ક્રીમ ડેકોરેશન અને બેકિંગ માટે યોગ્ય.